Asiakkaitamme

Case

Eera Oy

Prosessien tehostamista ohjelmistorobotiikan avulla

Eera luo uutta liiketoimintaa ohjelmistorobotiikan avulla ja auttaa tunnistamaan RPA:n hyödyntämismahdollisuudet laajemmin osana organisaation uudistumista. Yhtiö rakentaa myös väistyville liiketoiminnoille loppupelin, joka hyödyntää muutoksen tarjoamia mahdollisuuksia.

Vaativassa ratkaisumyynnissä voisi kuvitella, että etänä ei voi myydä onnistuneesti – olemme yhteistyössä todistaneet sen, että oikein mallinnettu myyntitapa on paitsi potentiaalisen asiakkaan palvelua, myös myyjän todennäköisyyksiä parantava, moderni toimintapa.”

Erik Floman, Managing Partner