Älä maksa kalliista kilometreistä

Nopeuta myyntiputkeasi, triplaa myyntivolyymisi ja tiputa matkakulut viidennekseen etätapaamisilla.

Käytännön esimerkkejä

Esimerkki 1. Valtakunnallista myyntiä harjoittava B2B-yritys.

30 paikan päällä tapahtuneen, kannattamattoman F2F-käynnin välttäminen (etäisyys 200 km = menopaluu 400 km). Tapaamisen vetäminen ja autoiluun käytetty aika 6 tuntia. Laskelmassa on arvioitu, että puolet tapaamisista on sellaisia, joiden kokonaiskesto oikeuttaa osapäivärahaan.

Kilometrikorvaukset

5160 €

12000 x 0,43 € = 5160 €

Osapäivärahat

285 €

15 x 19 € = 285 €

Palkkakulut

4860 €

6 h x 30 = 180 h = 4860 €
(27 €/h, sis. sivukulut)

Kulut yhteensä 10305 €

30 etätapaamiseen käytetty aika olisi ollut 15 tuntia (30 x 0,5 h) ja hinta 810 €

Etätapaamisissa olisi voitu todentaa F2F-jatkokäyntien kannattavuus.

Esimerkki 2. Pääkaupunkiseudulla myyntiä harjoittava B2B-yritys.

200 “turhan” F2F-käynnin – jotka olisi voitu hoitaa etänä tavoitetilan kärsimättä – välttäminen.

Tapaamisten vetämiseen ja autoiluun käytetty aika

400 h

200 x 2 h = 400 h

Tuntipalkka

27 €/h

Sis. sivukulut

Kulut yhteensä 10800 €

200 etätapaamista olisi vienyt aikaa 100 tuntia (200 x 0,5 h) – kulut 2700 €

Tapaamisissa ei ole huomioitu km-korvauksia tai pv-rahoja vaan niiden on ajateltu tapahtuvan lähiseudulla.

Etämyyntiyhtiö Dista

Dista Oy:n takana ovat tamperelaiset moniyrittäjät Antti Seppälä, Tero Ylönen sekä Juha-Matti Raukola. Yhtiön palveluksessa on lähes 70 etämyyntiosaamisen ammattilaista.

Vuoden 2011 tammikuussa tamperelainen moniyrittäjä ja myynnin kehittämisen konsultti katsoi kalenteriaan. Se täyttyi eri yritysten käytännön tason palavereista ja konsulttitoimeksiannoista. Pitäisi ehtiä myös myydä. Myyntikäyntejä kalenteriin tuli kahden myyntitapaamisen viikkotahdilla, pitkässä juoksussa tämä ei riittäisi. 3/4 myyntikäynnistä oli Helsingissä ja niihin kului parin tapaamisen päivätahdilla käytännössä koko työpäivä. Puolessa myyntikäynneistä yhteistyöhankkeen käynnistäminen oli ajankohtaista aikaisintaan vuoden päästä. Ts. F2F-myyntikäynti oli turhan raskas myyntitapa kyseiseen ajanhetkeen. Paletin täytyi toimia tehokkaammin ja sisältää enemmän myyntivolyymia. F2F-käyntejä piti voida laadullistaa paremmin. Mutta miten?

Vuonna 2014 edellinen yhtälö on ratkaistu luotettavalla ja maksuttomalla näytönjakosovelluksella – olkoonkin, että puheeseen käytetään myyntitaktisista syistä kännykkää – jo tuhansia kertoja paitsi konsultin, myös noin sadan muun B2B-organisaation toimesta erittäin yksinkertaisen prosessin mukaan. Näitä organisaatioita yhdistää halu tehdä tehokasta myyntiä hyviä todennäköisyyksiä vaalien. Monet B2B-organisaatiot laadullistavat F2F-käyntejä ensin kevyessä etätapaamisessa – toiset myyvät ainoastaan etätapaamisten kautta.

Etämyynti minimoi myynnin kulut ja maksimoi tehokkuuden tuottaen paremman tuloksen kuin F2F-myynti yksin. Asiakkaamme pääsevät tavoitetusta liidistä etätapaamiseen 31%:n keskiarvolla.

Helena Tirinen

Vahvuudet

5 nopeaa

 • Tasapuolinen ja kevyt ensikontakti uuteen asiakaspotentiaaliin
 • Etätapaaminen on täysin paikasta riippumaton puolin ja toisin, myös monen henkilön osallistuessa
 • Matkakulujen ja ajan huomattavat säästöt
 • Jopa 5-8 etätapaamista per päivä per myyjä
 • Turhien myyntikäyntien poistuminen kalenterista

Nopein, kaunein ja joustavin

 • Nopea myynnin aloitus laajennuttaessa ja lanseerauksissa
 • Etätapaamisen siirto onnistuu tarvittaessa helposti
 • Myyntimateriaalin muokattavuus etätapaamisen aikana
 • Etätapaamisessa myydään F2F-tapaaminen, uusi etätapaaminen tai tehdään suoraan kauppa

Maksuton ja helppokäyttöinen

 • Maksuton, helppokäyttöinen (ei vaadi asennuksia tai kirjautumisia) ja turvallinen (SSL-suojattu), kolmannen osapuolen tarjoama näytönjakosovellus
 • Keskustelu käydään kännyköin, joten internetin mahdollinen takkuaminen ei katkaise puhetta – lisäksi potentiaaliselta asiakkaalta otetaan ns. kaikki lelut pois

Kehittäminen vs. F2F-myynti

 • Etätapaamiset voidaan helposti taltioida (HUOM: vain myyjän osuus) – etämyynnin kehittäminen on F2F-myyntiä helpompaa
 • Monet organisaatiot synnyttävät taltioinneista digitaalisen myynnin laatukäsikirjan

Palvelut

Toimitamme asiakkaillemme onnistumisperusteisesti B2B-etätapaamisia. Etätapaamisen myyminen asiakaspotentiaalin kalenteriin (Dista) sekä etätapaamisen läpivienti (asiakas itse) kuuluvat asiakkaallemme konsultoitavaan osaamiseemme. Asiakkaidemme tilausvolyymi vaihtelee kymmenestä tapaamisesta kuussa 50 tapaamiseen viikossa.

Aloita onnistuminen

Me luomme ja tarjoamme asiakkaillemme

 • Soittokäsikirjoitukset tuote- tai palvelukohtaisesti
 • Etätapaamisissa hyödynnettävät materiaalit
 • Etämyyntiprosessin ohjeineen
 • Perehdytyksen maksuttomaan, helppokäyttöiseen ja tietoturvalliseen (SSL-suojattu) näytönjakosovellukseen
 • Erikseen nimetyn osaajan, joka soittaa etämyyntitapaamiset
 • Liidipalvelun eli soittolistat

Jo yli 80 yritystä luottaa Distan etämyyntimalliin

Asiakkaita