Palvelumme

Etätapaamiset asiakkaan B2B-myyjille

Suomalaisten päätöksentekijöiden käyttäytymiseen perustuva soittotyö (n = 1.000.0000 analysoitua puhelua)

Jokainen ei-vastauskin on kohtaaminen – asiakkaan brändin suojaaminen jokaisessa yhteydenotossa

Äärimmäisen tarkka ja läpinäkyvä raportointi jokaisesta toimenpiteestä

Konsultointi

CRM-auditoinnit sekä myynnin taktinen tekeminen; miten CRM:n käyttöaste saadaan ylös oikeilla teoilla ja mittareilla

  • Datapohjainen outbound-myyntisuunnittelu
  • SDR-pystytykset ja auditoinnit

 

Monikanavainen kontaktointi

Outbound-kysynnän 360°. Monipuolisempi liidivirta, parempi pito liidikantaan ja  koko liidikannan hyödyntäminen. Toimenpiteitä voidaan tehdä ennen soittoja esimerkiksi liidien lämmittämiseen, soittojen aikana sitouttamisen lisäämiseksi (yksittäisestä tittelistä koskemaan esimerkiksi laajemmin päätöksentekoryhmää) ja soittojen jälkeen esimerkiksi ei-tavoitettujen tavoittamiseksi.

Myynnin muotoilu

Modernin myyntimallin suunnittelu nykyistä CRM:ää räjäyttämättä, jatkossa muun muassa avoimia tarjouksia johdetaan systemaattisesti.

Parempi ennustettavuus, optimaalisempi CRM:n käyttö, neuvot offline-tilanteisiin, parempi win rate ja nopeampi liidien läpimenoaika

Monikanavainen liidituotanto

Julkisia liidilähteitä (ns. tietopalvelut) rikastetaan soitto- ja käsityöllä sekä automatisoidulla tiedonhalulla

Hot & Cold -analyysit soittotyöstä eri toimialojen, kokoluokkien ja sijaintien perusteella; miten sanoma puree missäkin ja miten kohdistaa liidivalintaa entistä tarkemmin

Churnin minimointi ja asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti

Päätöksentekijäindeksit kuukausittain ja/tai kvartaaleittain ja/tai 1-2 kertaa vuodessa.

Miten asiakkaamme asiakasyhteistyö sujuu, missä ovat katkokohdat sekä milloin tehdä proaktiivisesti oikea-aikaista lisämyyntiä

Myynnin controller -palvelu ja resurssivuokraus

Tavoitteelliset ja koetellut myynnin tekijät asiakkaan käyttöön yhdessä sovittuihin myynnin täsmätehtäviin

Markkina entryt ja product fit -tutkimukset

Kaupalliset markkinatutkimukset outbound-soittotyön voimin, joissa voidaan sopia myös kaupallisia etätapaamisia

Hankkeen aikana tunnistetaan myös todellisen markkinapotentiaalin koko, joka auttaa suunnittelemaan asiakashankintaa ja markkinointia pidemmällä aikajänteellä.

Data-avusteinen segmentointisuunnittelu

Reaaliteetteihin perustuvan segmentoinnin suunnittelu

Kestävä ja elinkaarta suojaava myynnin transaktioiden annostelu rajallista asiakaspotentiaalikantaa suojaten

tapamme toimia

  • Yhtäkään tapaamista ei bookata väkisin – tämä ei palvele asiakasta, eikä meitä. Soittajiemme palkkausmalli kannustaa tiimin yhteistoimintaan ja laadukkaaseen soittotyöhön, ei tapaamismäärän maksimointiin
  • Haluamme toimia asiakkaamme kumppanina ja tuottaa lisäarvoa muun muassa läpinäkyvän kattavan raportoinnin ja konsultoinnin keinoin, emme toimittaa pelkkiä tapaamisia kalenteriin
  • Tottelemme jatkuvasti päivittyvää dataamme, mutta ymmärrämme myös eri toimialojen lainalaisuuksia
  • Emme tavoittele pikavoittoja vaan jätämme toimeksiannon väliin, mikäli keskipitkän aikavälin molemminpuolinen hyöty ei toteudu