CASE:
INCLUS OY

OutbouNd myynnin systematisointi kumppanin kanssa

Inclus on innovatiivinen työkalu riskien tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja hallintaan läpi organisaation eri prosessien. Inclusin juuret ovat lähtöisin Nobel-rauhanpalkitun presidentti Martti Ahtisaaren Crisis Management Initiativen (CMI) vaativista ja hienovaraisuutta vaatineista rauhanvälitysprosesseista. Liikkeenjohdon prosesseissa ja riskienhallinnassa on paljon yhtäläisyyksiä rauhanvälityksen prosesseihin. Inclus lisää riskiarviointien luotettavuutta ja tarjoaa kattavan näkemyksen koko organisaatiota ja projekteja koskettavista riskeistä.

https://www.inclus.com/

  • Lähtötilanne: Ennen yhteistytötä Distan kanssa emme olleet vielä systematisoineet outbound-myyntityötä ja myynnin volyymit olivat hyvin vaihtelevia. Markkinoiden kohdennus oli hyvin satunnaista ja myyntiputken ennustettavuudessa oli kehitettävää.
  • Tilanne nyt: Distan kanssa ollaan päästy määrällisiin tavoitteisiin, joka tarkoittaa 10-15 laadukasta tapaamista kuukaudessa ympärivuotisesti. Kauppaa on klousaantunut jo nyt siinä määrin, että palvelu on maksanut itsensä takaisin ja ROI:t kuitattu. 
  • Miten kuvailisitte Inclus Oy:tä sekä asiakaskohderyhmäänne? Soittoja on kohdennettu erilaisiin toimialoihin aina tietyn kampanjan mukaan siten, että ollaan saatu myös arvokasta markkinaymmärrystä parhaista segmenteistä.
  • Jos saisitte kuvailla Dista Oy:tä kahdella-kolmella lauseella: Distan henkilöstö on osaavaa, mukavaa ja täsmällistä ja yhteistyö on ollut kaikin puolin sujuvaa. Suosittelemme lämpimästi Distaa yhteistyökumppaniksi.
Distan kanssa ollaan päästy määrällisiin tavoitteisiin, joka tarkoittaa 10-15 laadukasta tapaamista kuukaudessa ympärivuotisesti. Kauppaa on klousaantunut jo nyt siinä määrin, että palvelu on maksanut itsensä takaisin ja ROI:t kuitattu. 

Mikaeli Langinvainio, Toimitusjohtaja